I legendernas spår

Studieresor

Omans 5000-åriga kultur är allestädes närvarande, men inte alltid tydlig. Studieresor med en kompetent ledning är den enda möjligheten, att på nära håll uppleva det händelserika förflutna som landet, tecknen och kvarlevorna gömmer.

Man lär sig tyda den långa sjöfartstraditionens spår i människornas röster, ansikten, byggnader och seder. Sagofiguren Sindbad väcks till liv och får ett nytt ansikte. På ett spöklikt sätt blir de heliga tre konungarnas skuggor synliga i Sugs moln av rökelser.

Kryddnejlikornas skarpa doft frambesvärjer bilder från det fjärran Zanzibar. Landet är fullt av historiska tecken och monument, man måste bara lära sig att urskilja och tyda dem.

Otaliga ruiner av fästningar och försvarstorn hittar man i Hajarbergen och på norra Omans kust. De vittnar om blodiga krig mellan olika stammar, portugiser, perser och turkar.Betydelsefulla borgar i Oman

De historiskt viktigaste försvarsanläggningarna har omsorgsfullt sanerats. Liggande på en klippa tronar Nakhls fästning majestätiskt över slätten. I Al Hazm imponerar de tunga träportarna med snitsade ornament och stuckaturer. Precis som förr flyter vattnet i den gamla Falaj genom den väl befästa byggnaden. Med sina konstfullt målade innertak av trä är Jabrin ädelstenen bland landets borgar och palats. Något egensinniga verkar de överdimensionerade vakttornen på fästningarna i Nizwa och Rostaq. Borgen i Bahla, som tillhör UNESCOs världskulturarv, visar monumental storlek. Dess sanering är ett äkta mammutprojekt och kommer att ta åtskilliga år i anspråk.

Även landets stenar åtföljs av uråldrig historia. De vittnar om vår planets uppkomst, om istider och vulkanutbrott, om jordens första levande väsen, om väldiga jordmassor, som med urkraft sköts ovanpå varandra. Oman — geologernas nirvana.

Inte lika uppseendeväckande men ändå betydande är de arkeologiska platserna längs rökelsevägen — även dessa skyddas av UNESCO. Magiskt placerad ligger ruinen i Samhuram med utsikt över lagunen Khor Rhori, rökelsevägens utgångspunkt till sjöss. I ruinfälten Al Baliid ligger fortfarande många hemligheter gömda. För några år sedan hittade man här på Salalahs strand en stor fästningsanläggning under vad man trodde sig vara en stor avfallshög. Fynden i närheten av oasen Shisr vid utkanten av det ändlösa sandhavet Rub al Khali, är enligt många det mystiska och rika Ubar. Andra röster menar att det endast handlar om en viktig rastplats för karavaner på den långa färden längs rökelsevägen.