Koppar, guld och siden

Kultur & traditioner

Omans kultur har präglats av 5.000 års handel och sjöfart. Redan under 3:e årtusendet före Kristus leverade skepp från dåtida Magan värdefull koppar till högkulturerna i Mesopotamien och Indusbeckenet. Den dyraste lyxvaran under antiken var rökelse från södra Oman — greker och romare uppvägde den med guld. Än idag är rökelse allestädes närvarande i Omans vardagsliv och de arkeologiska platserna längs rökelsevägen vittnar om flydda tiders rikedom.

Redan under medeltiden seglade djärva omanier över de sju haven ända till Kina och bytte där daddlar mot porslin och siden. De äventyrliga sjöresorna utvecklades senare till legenden om Sindbad sjöfararen. Centrum för det omanska handelsimperiet var under mitten av 18:e århundardet den sagoomspunna ön Zanzibar framför östra Afrikas kust.

Omaniernas långvariga utbyte med östra Afrikas, Indiens och Fjärran Österns kulturer lämnade varaktiga spår i vardagslivet, arkitekturen och ornamentiken, musiken och sedvänjorna. Omanska kvinnor tycker om att svepa in sig i praktfulla parfymerade tyger från Afrika eller Indien.

På heldagar behandlar männen sina skägg med rökelse och tar på sig sina krökta dolkar — khanjar. Den är inget vapen, utan en statussymbol, ett av silversmedens mästerverk. De långa klädnaderna, dishdashas, som når ända ner till marken, pryds av en tofs på kragen, som även den genomtränks med essenser. Det ädla kaschmirklädet för turbanen, ammama eller massar, vävs i provinsen Kashmir speciellt för detta ändamål. En vackert broderad mössa, kumma, är den vanliga huvudbonaden för omanierna i städerna såväl som på landet. Den kommer ursprungligen från östra Afrika.

Den som reser genom Oman med skärpta sinnen, dyker ned i en förtrollande doftkultur, upptäcker bilder från förgångna tider och hör bredvid arabiska röster och toner även afrikanska och indiska.