En plats för exotiska djur och växter

Flora & fauna

Omans speciella klimat, de otillgängliga bergen med de vilda klyftorna och ändlösa vidder är ett idealt livsrum för djur och växter. Många av dessa finns endast här.

Den största biologiska specialiteten är den arabiska tahren, en blandning av get och stenbock. Den är släkt med myskoxen och fanns förr även i Eurpas ekskogar — ”förr” är i detta dock några miljoner år sedan. De sista djuren av denna art lever idag som på en ö bland Jebel Aswads klippor, det svarta berget i Wadi Sarin som ligger i sydöstlig riktning från Muscat.

I vilt tillstånd var den arabiska Oryx-antilopen redan utdöd när sultan Oaboos 1974 tog de sista levande exemplaren ur en djurpark och grundade en avelsstation på de vida grusslätterna i mellersta Oman mitt i ett stort naturskyddsområde. Idag hör den till UNESCOs världskulturarv. I Egypten var det under antiken vanligt att binda ihop hornen på unga Oryx-antiloper, dessa växte då ihop — och legenden om enhörningen var född.

Upp till 100.000 sköldpaddor besöker årligen de långa stränderna (som är skyddade av branta klippor) vid Ras al Hadd och Ras al Jinz för att lägga ägg. Även detta område, som är enormt viktigt för dessa djurs fortbestånd i världen, befinner sig under strängt naturskydd. Utan uppsikt får man ej beträda detta område. När det börjar bli ljust på morgonen gräver sig hundratals små sköldpaddor ut ur djupa hål i sanden, för att snabbt ge sig i väg mot havet hotade av måsar och rävar. Inte förrän efter 30 till 50 år kommer de att återvända till dessa stränder. Det är nämligen den tid dessa djur behöver på sig för att bli könsmogna.

På sommaren, när kustområdet kring Dhofar under monsunen förvandlas till ett subtropiskt grönt «helvete», anländer stora svärmar flyttfåglar hit för att vila sig — ett paradis för ornitologer. I lagunerna vadar rosa flamingos och skedstorkar medan hägern lurar på byte. I luften kretsar fiskgjusar, eleonara- och aftonfalkar, i träden och buskarna fladdrar nektarfåglar och häckar tillsammans med sparvar, palmduvor och starar.

Det är dock inte endast fåglar som gillar denna trakt. Vid Jebel Samhan smyger de sista arabiska leoparderna i vilt tillstånd genom undervegetationen.

I Dhofars speciella mikroklimat växer och gror också en rad endemiska växter — en attraktion för botaniker.

När man tittar på en kamel för första gången verkar den inte särskilt exotisk. Men några av dem är väldigt speciella. Wahiba-stammens ädla avelskameler är världens snabbaste och egentligen obetalbara — om man nu inte råkar vara en shejk från något emirat i närheten förstås.