Sultanat Oman

Dataskydd

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler, som lagras på din dator och möjliggör en analys av ditt användande av webbsidan. Informationen, som produceras genom cookies kring ditt användande av denna webbsida, överförs i regel till en avGoogles servrar i USA och lagras där. Om en IP-anonymisering aktiveras på denna webbsida kommer din IP-adress från Google dock att förkortas dessförinnan, inom medlemsstater i EU eller i andra avtalsstater tillhörande denna överenskommelse via den europeiska ekonomiska regionen. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbsida kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt användande av webbsidan för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteten och skapa ytterligare tjänster förbundna med webbsideanvändandet och internetanvändandet gentemot webbsideoperatören. IP-adressen, som överförs från er webbläsare inom ramen för Google Analytics, sammanförs inte med andra data från Google. Du kan förhindra lagringen av cookies genom motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara. Vi upplyser dig dock om att du eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbsida i full omfattning i sådana fall. Du kan dessutom förhindra registreringen av data, som samlas in av cookies och berör ditt användande av webbsidan (inkl. din IP-adress), till Google såväl som bearbetningen av dessa data av Google, genom att du laddar ner och installerar webbläsar-plugin som finns på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Du kan förhindra registreringen hos Google Analytics genom att du klickar på följande länk. En bortvalscookie, en s.k. "Opt-Out-Cookie", sparas, som förhindrar framtida registrering av dina data vid besök på denna webbsida:

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:

Deaktivera Google Analytics

Vidare information om användarvillkor och dataskydd hittar du på www.google.com/analytics/terms/se.html resp. under www.google.de/intl/se/policies/. Vi upplyser dig om att Google Analytics har utvidgats på denna webbsida med koden ”gat._anonymizeIp();” för att garantera anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-masking).

 Källa: www.datenschutzbeauftragter-info.de